Nabízíme:  výstrojní součástky US Army a jiných armád,věci pro sběratele.

Vykupujeme:  veškeré vojenské věci , zejména z období let 1910-1950

helmy,čepice,barety,bodáky,opasky,celty,boty,plynové masky,výstrojní součásti,uniformy,maskované oděvy,sítě,odznaky,medaile,plakety,letecké kombinézy,přístroje,znehodnocené zbraně,součásti bojových vozidel a jiné.